Al Hazem

 

 
Sunday 10-12-2023
Saudi U-19 Premier League
15:05
Al Shabab
-
Al Hazem
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 14-12-2023
Roshn Saudi League
18:00
Abha
-
Al Hazem
Prince Sultan Bin Abdul Aziz Sport City Stadium (Abha)
 
Friday 15-12-2023
Saudi U-17 Premier League
15:45
Al Ittihad
-
Al Hazem
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 16-12-2023
Saudi U-19 Premier League
15:20
Al Hazem
-
Al Raed
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 21-12-2023
Saudi U-17 Premier League
15:25
Al Hazem
-
Al Batin
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 22-12-2023
Roshn Saudi League
18:00
Al Hazem
-
Al Ahli
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 23-12-2023
Saudi U-19 Premier League
18:10
Al Ahli
-
Al Hazem
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Tuesday 26-12-2023
Saudi U-17 Premier League
15:15
Al Nassr
-
Al Hazem
Reserve of Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 28-12-2023
Roshn Saudi League
18:00
Al Ettifaq
-
Al Hazem
Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Dammam)
 
Sunday 31-12-2023
Saudi U-17 Premier League
15:45
Al Watan
-
Al Hazem
Damad Municipality Stadium (Damad)
Saudi U-19 Premier League
15:50
Al Ittihad
-
Al Hazem
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 05-01-2024
Saudi U-17 Premier League
15:30
Al Hazem
-
Al Hilal
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 06-01-2024
Saudi U-19 Premier League
15:30
Al Hazem
-
Al Fateh
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 11-01-2024
Saudi U-19 Premier League
15:35
Al Hazem
-
Ohod
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 12-01-2024
Saudi U-17 Premier League
15:35
Al Hazem
-
Ohod
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Tuesday 16-01-2024
Saudi U-19 Premier League
15:30
Al Nassr
-
Al Hazem
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
 
Friday 19-01-2024
Saudi U-17 Premier League
15:15
Al Ettifaq
-
Al Hazem
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Saturday 20-01-2024
Saudi U-19 Premier League
15:40
Al Hazem
-
Al Taawoun
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 25-01-2024
Saudi U-17 Premier League
15:45
Al Hazem
-
Al Ahli
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 27-01-2024
Saudi U-19 Premier League
15:35
Al Hilal
-
Al Hazem
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 30-01-2024
Saudi U-17 Premier League
15:25
Al Fateh
-
Al Hazem
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 02-02-2024
Saudi U-19 Premier League
15:50
Al Hazem
-
Al Khaleej
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 03-02-2024
Saudi U-17 Premier League
15:50
Al Hazem
-
Al Qadisiyah
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 09-02-2024
Saudi U-17 Premier League
15:40
Al Shabab
-
Al Hazem
Reserve Stadium in Prince Faisal bin Fahad Sports City (Riyadh)
 
Saturday 10-02-2024
Saudi U-19 Premier League
15:25
Al Ettifaq
-
Al Hazem
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Thursday 15-02-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Fayha
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 16-02-2024
Saudi U-17 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Jabalin
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 17-02-2024
Saudi U-19 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Orobah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 22-02-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Khaleej
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 24-02-2024
Saudi U-19 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Qadisiyah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 03-03-2024
Saudi U-19 Premier League
15:35
Al Jeel
-
Al Hazem
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Tuesday 05-03-2024
Saudi U-17 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Fayha
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 07-03-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Nassr
-
Al Hazem
ALAWWAL Park (Riyadh)
 
Saturday 09-03-2024
Saudi U-19 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Wehda
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Saudi U-17 Premier League
16:10
Al Tai
-
Al Hazem
Old Al-Taee Club Stadium (Hail)
 
Thursday 14-03-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Tai
-
Al Hazem
Prince Abdul Aziz Bin Masaad Bin Jalawi Sport City Stadium (Hail)
 
Friday 15-03-2024
Saudi U-17 Premier League
21:45
Al Hazem
-
Al Jeel
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 16-03-2024
Saudi U-19 Premier League
22:00
Al Hazem
-
Jeddah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 28-03-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Shabab
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 29-03-2024
Saudi U-17 Premier League
21:45
Al Hazem
-
Al Orobah
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 31-03-2024
Saudi U-19 Premier League
22:00
Al Faisaly
-
Al Hazem
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Thursday 04-04-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Taawoun
-
Al Hazem
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Thursday 11-04-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Damac
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Monday 15-04-2024
Saudi U-19 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Shabab
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 18-04-2024
Saudi U-17 Premier League
15:55
Al Taawoun
-
Al Hazem
Old Taawoun Club Stadium (Buraidah)
Roshn Saudi League
20:00
Al Raed
-
Al Hazem
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 20-04-2024
Saudi U-19 Premier League
15:55
Al Raed
-
Al Hazem
Old ALRAED Club Stadium (Buraidah)
 
Tuesday 23-04-2024
Saudi U-17 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Ittihad
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 25-04-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Ittihad
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 27-04-2024
Saudi U-17 Premier League
15:50
Al Batin
-
Al Hazem
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
Saudi U-19 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Ahli
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 02-05-2024
Saudi U-19 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Ittihad
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Roshn Saudi League
20:00
Al Wehda
-
Al Hazem
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Friday 03-05-2024
Saudi U-17 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Nassr
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Monday 06-05-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Okhdood
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Tuesday 07-05-2024
Saudi U-19 Premier League
15:30
Al Fateh
-
Al Hazem
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Thursday 09-05-2024
Saudi U-17 Premier League
15:55
Al Hazem
-
Al Watan
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Roshn Saudi League
20:00
Al Hilal
-
Al Hazem
Prince Faisal bin Fahad Sports City (Riyadh)
 
Saturday 11-05-2024
Saudi U-19 Premier League
16:05
Ohod
-
Al Hazem
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Tuesday 14-05-2024
Saudi U-17 Premier League
15:35
Al Hilal
-
Al Hazem
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 16-05-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Al Riyadh
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 18-05-2024
Saudi U-19 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Nassr
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 19-05-2024
Saudi U-17 Premier League
16:05
Ohod
-
Al Hazem
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Thursday 23-05-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Fateh
-
Al Hazem
Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 24-05-2024
Saudi U-17 Premier League
16:00
Al Hazem
-
Al Ettifaq
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 25-05-2024
Saudi U-19 Premier League
16:00
Al Taawoun
-
Al Hazem
Old Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Monday 27-05-2024
Roshn Saudi League
20:00
Al Hazem
-
Abha
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 30-05-2024
Saudi U-17 Premier League
16:00
Al Ahli
-
Al Hazem
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)

 
Sunday 10-12-2023
Saudi U-19 Premier League

Al Shabab
15:05
Al Hazem
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 14-12-2023
Roshn Saudi League

Abha
18:00
Al Hazem
Prince Sultan Bin Abdul Aziz Sport City Stadium (Abha)
 
Friday 15-12-2023
Saudi U-17 Premier League

Al Ittihad
15:45
Al Hazem
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 16-12-2023
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:20
Al Raed
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 21-12-2023
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:25
Al Batin
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 22-12-2023
Roshn Saudi League

Al Hazem
18:00
Al Ahli
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 23-12-2023
Saudi U-19 Premier League

Al Ahli
18:10
Al Hazem
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Tuesday 26-12-2023
Saudi U-17 Premier League

Al Nassr
15:15
Al Hazem
Reserve of Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 28-12-2023
Roshn Saudi League

Al Ettifaq
18:00
Al Hazem
Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Dammam)
 
Sunday 31-12-2023
Saudi U-17 Premier League

Al Watan
15:45
Al Hazem
Damad Municipality Stadium (Damad)
Saudi U-19 Premier League

Al Ittihad
15:50
Al Hazem
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 05-01-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:30
Al Hilal
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 06-01-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:30
Al Fateh
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 11-01-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:35
Ohod
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 12-01-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:35
Ohod
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Tuesday 16-01-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Nassr
15:30
Al Hazem
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
 
Friday 19-01-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Ettifaq
15:15
Al Hazem
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Saturday 20-01-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:40
Al Taawoun
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 25-01-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:45
Al Ahli
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 27-01-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hilal
15:35
Al Hazem
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 30-01-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Fateh
15:25
Al Hazem
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 02-02-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:50
Al Khaleej
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 03-02-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:50
Al Qadisiyah
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 09-02-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Shabab
15:40
Al Hazem
Reserve Stadium in Prince Faisal bin Fahad Sports City (Riyadh)
 
Saturday 10-02-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Ettifaq
15:25
Al Hazem
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Thursday 15-02-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Fayha
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 16-02-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Jabalin
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 17-02-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Orobah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 22-02-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Khaleej
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 24-02-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Qadisiyah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 03-03-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Jeel
15:35
Al Hazem
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Tuesday 05-03-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Fayha
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 07-03-2024
Roshn Saudi League

Al Nassr
20:00
Al Hazem
ALAWWAL Park (Riyadh)
 
Saturday 09-03-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Wehda
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Saudi U-17 Premier League

Al Tai
16:10
Al Hazem
Old Al-Taee Club Stadium (Hail)
 
Thursday 14-03-2024
Roshn Saudi League

Al Tai
20:00
Al Hazem
Prince Abdul Aziz Bin Masaad Bin Jalawi Sport City Stadium (Hail)
 
Friday 15-03-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
21:45
Al Jeel
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 16-03-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
22:00
Jeddah
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 28-03-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Shabab
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Friday 29-03-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
21:45
Al Orobah
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 31-03-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Faisaly
22:00
Al Hazem
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Thursday 04-04-2024
Roshn Saudi League

Al Taawoun
20:00
Al Hazem
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Thursday 11-04-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Damac
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Monday 15-04-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Shabab
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 18-04-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Taawoun
15:55
Al Hazem
Old Taawoun Club Stadium (Buraidah)
Roshn Saudi League

Al Raed
20:00
Al Hazem
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 20-04-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Raed
15:55
Al Hazem
Old ALRAED Club Stadium (Buraidah)
 
Tuesday 23-04-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Ittihad
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 25-04-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Ittihad
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Saturday 27-04-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Batin
15:50
Al Hazem
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Ahli
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 02-05-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Ittihad
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Roshn Saudi League

Al Wehda
20:00
Al Hazem
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Friday 03-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Nassr
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Monday 06-05-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Okhdood
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Tuesday 07-05-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Fateh
15:30
Al Hazem
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Thursday 09-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
15:55
Al Watan
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
Roshn Saudi League

Al Hilal
20:00
Al Hazem
Prince Faisal bin Fahad Sports City (Riyadh)
 
Saturday 11-05-2024
Saudi U-19 Premier League

Ohod
16:05
Al Hazem
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Tuesday 14-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hilal
15:35
Al Hazem
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 16-05-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Al Riyadh
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 18-05-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Nassr
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Sunday 19-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Ohod
16:05
Al Hazem
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Thursday 23-05-2024
Roshn Saudi League

Al Fateh
20:00
Al Hazem
Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 24-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Hazem
16:00
Al Ettifaq
Reserve of Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Saturday 25-05-2024
Saudi U-19 Premier League

Al Taawoun
16:00
Al Hazem
Old Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Monday 27-05-2024
Roshn Saudi League

Al Hazem
20:00
Abha
Alhazm Club Stadium (Al-Ras)
 
Thursday 30-05-2024
Saudi U-17 Premier League

Al Ahli
16:00
Al Hazem
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)


NT U-15 trains in Spain camp

The Saudi Under-15 national team conducted training, on Monday, within...

Read More

NT U-17 continues training in Al-Ahsa in preparation for the WAFF Championship

The Saudi under-17 national team continued training within its prepara...

Read More

Futsal U20 team concludes Egypt training camp

The Saudi under-20 futsal team concluded its training camp that was he...

Read More
Copyright © to Saudi Arabian Football Federation 2023