AlShabab

 

 
Saturday 08-10-2022
Saudi U-15 Premier League
15:25
AlShabab
-
ALFATEH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Monday 10-10-2022
Roshn Saudi League
20:30
Alhilal
-
AlShabab
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 11-10-2022
Saudi U-19 Premier League
15:10
Hajer
-
AlShabab
Hajer Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Thursday 13-10-2022
Saudi U-17 Premier League
15:20
AlShabab
-
Ettifaq
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 14-10-2022
Saudi U-13 Premier League
15:20
AlShabab
-
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 15-10-2022
Saudi U-15 Premier League
15:40
albatin
-
AlShabab
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
Roshn Saudi League
20:45
AlShabab
-
Khaleej
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Sunday 16-10-2022
Saudi U-19 Premier League
15:20
AlShabab
-
AL-AHLI
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Monday 17-10-2022
Saudi U-17 Premier League
15:20
Alhilal
-
AlShabab
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 20-10-2022
Saudi U-15 Premier League
15:20
Alhilal
-
AlShabab
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Friday 21-10-2022
Saudi U-17 Premier League
15:15
AlShabab
-
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League
15:15
alkawkab
-
AlShabab
alkawkab Club Stadium (Al-Kharj)
 
Saturday 22-10-2022
Saudi U-19 Premier League
15:20
AlFaisaly
-
AlShabab
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Tuesday 25-10-2022
Saudi U-15 Premier League
15:15
AlShabab
-
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 28-10-2022
Saudi U-13 Premier League
15:00
aladalah
-
AlShabab
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-17 Premier League
15:35
ALOROBAH
-
AlShabab
Al-Orobah Club Stadium (Al Jouf)
 
Saturday 29-10-2022
Saudi U-15 Premier League
15:15
AlShabab
-
ALOROBAH
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League
19:15
AlShabab
-
alwehda
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Wednesday 02-11-2022
Saudi U-17 Premier League
19:10
AlShabab
-
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 03-11-2022
Saudi U-19 Premier League
15:00
ALFATEH
-
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 04-11-2022
Saudi U-13 Premier League
15:10
AlShabab
-
ittihad
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 05-11-2022
Saudi U-15 Premier League
14:55
Khaleej
-
AlShabab
Al-Khaleej Club Stadium (Saihat)
 
Monday 07-11-2022
Saudi U-17 Premier League
15:10
AlShabab
-
ittihad
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 08-11-2022
Saudi U-19 Premier League
15:10
AlShabab
-
Alansar
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 11-11-2022
Saudi U-13 Premier League
15:10
Alhilal
-
AlShabab
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-17 Premier League
15:15
Altaawoun
-
AlShabab
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Saturday 12-11-2022
Saudi U-19 Premier League
15:10
AlNassr
-
AlShabab
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:10
AlShabab
-
ittihad
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 18-11-2022
Saudi U-19 Premier League
15:05
AlShabab
-
Ettifaq
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 02-12-2022
Saudi U-19 Premier League
14:50
Khaleej
-
AlShabab
Al-Khaleej Club Stadium (Saihat)
Saudi U-17 Premier League
14:55
aljeel
-
AlShabab
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-13 Premier League
15:05
AlShabab
-
ALFATEH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 03-12-2022
Saudi U-15 Premier League
15:40
AL-AHLI
-
AlShabab
Reserve of Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 09-12-2022
Saudi U-17 Premier League
15:05
AlShabab
-
ALQADISIYAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League
15:05
AlNassr
-
AlShabab
Reserve of Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi Reserve League
16:00
AlShabab
-
altai
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 10-12-2022
Saudi U-19 Premier League
15:10
AlShabab
-
Alhilal
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:10
AlShabab
-
Albadaya
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 15-12-2022
Saudi U-17 Premier League
15:45
AL-AHLI
-
AlShabab
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
Roshn Saudi League
20:00
AlShabab
-
ittihad
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 16-12-2022
Saudi U-13 Premier League
15:45
AL-AHLI
-
AlShabab
Reserve of Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 17-12-2022
Saudi U-19 Premier League
15:10
AlShabab
-
arar
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:15
AlFaisaly
-
AlShabab
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Tuesday 20-12-2022
Saudi U-17 Premier League
15:00
ALFATEH
-
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 23-12-2022
Saudi U-13 Premier League
15:15
AlShabab
-
ALQADISIYAH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 24-12-2022
Saudi U-17 Premier League
15:15
AlShabab
-
albatin
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:15
AlShabab
-
ALQADISIYAH
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League
15:20
alraed
-
AlShabab
ALRAED Club Stadium (Buraidah)
 
Sunday 25-12-2022
Roshn Saudi League
20:00
ALFATEH
-
AlShabab
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Monday 26-12-2022
Saudi Reserve League
20:00
ALFATEH
-
AlShabab
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 30-12-2022
Saudi U-17 Premier League
15:20
alfayha
-
AlShabab
ALFAYHA Club Stadium (Al-Mjmaah)
Roshn Saudi League
20:00
AlShabab
-
Ettifaq
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 31-12-2022
Saudi U-19 Premier League
15:20
AlShabab
-
JEDDAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:50
alwehda
-
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
Saudi Reserve League
20:00
AlShabab
-
Ettifaq
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 05-01-2023
Saudi U-17 Premier League
15:20
AlShabab
-
Alwatan
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Roshn Saudi League
20:00
alwehda
-
AlShabab
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Friday 06-01-2023
Saudi U-13 Premier League
15:50
OHOD
-
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
Saudi Reserve League
20:00
alwehda
-
AlShabab
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Saturday 07-01-2023
Saudi U-15 Premier League
15:20
AlShabab
-
Ettifaq
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League
15:30
Altaawoun
-
AlShabab
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Tuesday 10-01-2023
Saudi U-17 Premier League
15:55
alwehda
-
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
 
Thursday 12-01-2023
Saudi U-19 Premier League
15:25
AlShabab
-
ALQADISIYAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Roshn Saudi League
20:00
AlShabab
-
AlNassr
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 13-01-2023
Saudi U-13 Premier League
15:25
AlShabab
-
alkawkab
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 14-01-2023
Saudi U-17 Premier League
15:35
alnajmah
-
AlShabab
Al Najmah Club Stadium (Unayzah)
Saudi U-15 Premier League
15:55
Alwatan
-
AlShabab
Reserve Stadium in King Faisal Sport City (Jazan)
 
Tuesday 17-01-2023
Saudi U-19 Premier League
16:05
ittihad
-
AlShabab
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Thursday 19-01-2023
Roshn Saudi League
20:00
Altaawoun
-
AlShabab
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Friday 20-01-2023
Saudi U-17 Premier League
15:30
AlShabab
-
AlFaisaly
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League
15:30
AlShabab
-
aladalah
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 21-01-2023
Saudi U-19 Premier League
15:30
AlShabab
-
OHOD
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:30
AlShabab
-
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 27-01-2023
Saudi U-17 Premier League
15:20
Ettifaq
-
AlShabab
Prince Naif Bin Abdul Aziz Sport City Stadium (Al Qatif)
Saudi U-13 Premier League
16:10
ittihad
-
AlShabab
Reserve of Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 28-01-2023
Saudi U-15 Premier League
15:25
ALFATEH
-
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-19 Premier League
15:35
AlShabab
-
Hajer
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 02-02-2023
Saudi U-19 Premier League
16:10
AL-AHLI
-
AlShabab
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
Roshn Saudi League
20:00
AlShabab
-
DAMAC
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 03-02-2023
Saudi U-17 Premier League
15:40
AlShabab
-
Alhilal
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League
15:40
AlShabab
-
Alhilal
Irqah Stadium (Riyadh)
ACL 2022
20:00
AlShabab
-
FC NASAF - Uzbekistan
 
 
Saturday 04-02-2023
Saudi U-15 Premier League
15:40
AlShabab
-
albatin
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 07-02-2023
Saudi U-19 Premier League
15:40
AlShabab
-
AlFaisaly
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 09-02-2023
Saudi U-17 Premier League
16:10
OHOD
-
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 10-02-2023
Saudi U-13 Premier League
15:30
ALFATEH
-
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Saturday 11-02-2023
Saudi U-15 Premier League
15:45
AlShabab
-
Alhilal
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League
20:15
alwehda
-
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
 
Monday 13-02-2023
Saudi U-17 Premier League
15:45
AlShabab
-
ALOROBAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 17-02-2023
Saudi U-17 Premier League
15:45
AlNassr
-
AlShabab
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League
15:45
AlShabab
-
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 18-02-2023
Saudi U-19 Premier League
15:45
AlShabab
-
ALFATEH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
16:15
OHOD
-
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 03-03-2023
Saudi U-17 Premier League
16:20
ittihad
-
AlShabab
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 04-03-2023
Saudi U-15 Premier League
16:15
ALOROBAH
-
AlShabab
Al-Orobah Club Stadium (Al Jouf)
 
Thursday 09-03-2023
Saudi U-17 Premier League
15:50
AlShabab
-
Altaawoun
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
15:50
AlShabab
-
Khaleej
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 10-03-2023
Saudi U-13 Premier League
15:50
AlShabab
-
AL-AHLI
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Monday 13-03-2023
Saudi U-17 Premier League
15:50
AlShabab
-
aljeel
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 14-03-2023
Saudi U-15 Premier League
16:20
ittihad
-
AlShabab
Reserve of Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 17-03-2023
Saudi U-13 Premier League
16:15
ALQADISIYAH
-
AlShabab
Artificial Turf Reserve of Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
 
Saturday 18-03-2023
Saudi U-17 Premier League
15:35
ALQADISIYAH
-
AlShabab
Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
Saudi U-15 Premier League
15:50
AlShabab
-
AL-AHLI
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 21-03-2023
Saudi U-19 Premier League
16:20
Alansar
-
AlShabab
Al-Ansar Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 24-03-2023
Saudi U-17 Premier League
21:30
AlShabab
-
AL-AHLI
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 25-03-2023
Saudi U-19 Premier League
21:30
AlShabab
-
AlNassr
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League
21:30
Albadaya
-
AlShabab
Al Badayea Club Stadium (Al Badayea)
 
Thursday 30-03-2023
Saudi U-19 Premier League
21:30
Ettifaq
-
AlShabab
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Friday 31-03-2023
Saudi U-17 Premier League
21:30
AlShabab
-
ALFATEH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 01-04-2023
Saudi U-15 Premier League
21:30
AlShabab
-
AlFaisaly
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 04-04-2023
Saudi U-19 Premier League
21:30
AlShabab
-
Khaleej
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Wednesday 05-04-2023
Saudi U-17 Premier League
21:30
albatin
-
AlShabab
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
 
Saturday 08-04-2023
Saudi U-15 Premier League
21:30
ALQADISIYAH
-
AlShabab
Reserve of Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
 
Sunday 09-04-2023
Saudi U-19 Premier League
21:30
Alhilal
-
AlShabab
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Monday 10-04-2023
Saudi U-17 Premier League
21:30
AlShabab
-
alfayha
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 14-04-2023
Saudi U-15 Premier League
21:30
AlShabab
-
alwehda
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 27-04-2023
Saudi U-19 Premier League
16:15
arar
-
AlShabab
Prince Abdullah Bin Masaad Sport City Stadium (Arar)
 
Tuesday 02-05-2023
Saudi U-19 Premier League
15:40
AlShabab
-
alraed
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 06-05-2023
Saudi U-19 Premier League
16:05
JEDDAH
-
AlShabab
Reserve Stadium (A) in King Abdullah Sports City (Jeddah)
 
Thursday 11-05-2023
Saudi U-19 Premier League
20:45
AlShabab
-
Altaawoun
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)

 
Saturday 08-10-2022
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:25
ALFATEH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Monday 10-10-2022
Roshn Saudi League

Alhilal
20:30
AlShabab
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 11-10-2022
Saudi U-19 Premier League

Hajer
15:10
AlShabab
Hajer Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Thursday 13-10-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:20
Ettifaq
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 14-10-2022
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:20
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 15-10-2022
Saudi U-15 Premier League

albatin
15:40
AlShabab
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
Roshn Saudi League

AlShabab
20:45
Khaleej
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Sunday 16-10-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:20
AL-AHLI
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Monday 17-10-2022
Saudi U-17 Premier League

Alhilal
15:20
AlShabab
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Thursday 20-10-2022
Saudi U-15 Premier League

Alhilal
15:20
AlShabab
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Friday 21-10-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:15
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League

alkawkab
15:15
AlShabab
alkawkab Club Stadium (Al-Kharj)
 
Saturday 22-10-2022
Saudi U-19 Premier League

AlFaisaly
15:20
AlShabab
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Tuesday 25-10-2022
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:15
OHOD
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 28-10-2022
Saudi U-13 Premier League

aladalah
15:00
AlShabab
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-17 Premier League

ALOROBAH
15:35
AlShabab
Al-Orobah Club Stadium (Al Jouf)
 
Saturday 29-10-2022
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:15
ALOROBAH
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
19:15
alwehda
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Wednesday 02-11-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
19:10
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 03-11-2022
Saudi U-19 Premier League

ALFATEH
15:00
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 04-11-2022
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:10
ittihad
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 05-11-2022
Saudi U-15 Premier League

Khaleej
14:55
AlShabab
Al-Khaleej Club Stadium (Saihat)
 
Monday 07-11-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:10
ittihad
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 08-11-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:10
Alansar
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 11-11-2022
Saudi U-13 Premier League

Alhilal
15:10
AlShabab
Reserve of Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-17 Premier League

Altaawoun
15:15
AlShabab
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Saturday 12-11-2022
Saudi U-19 Premier League

AlNassr
15:10
AlShabab
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:10
ittihad
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 18-11-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:05
Ettifaq
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 02-12-2022
Saudi U-19 Premier League

Khaleej
14:50
AlShabab
Al-Khaleej Club Stadium (Saihat)
Saudi U-17 Premier League

aljeel
14:55
AlShabab
Reserve of Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:05
ALFATEH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 03-12-2022
Saudi U-15 Premier League

AL-AHLI
15:40
AlShabab
Reserve of Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 09-12-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:05
ALQADISIYAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League

AlNassr
15:05
AlShabab
Reserve of Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi Reserve League

AlShabab
16:00
altai
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 10-12-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:10
Alhilal
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:10
Albadaya
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 15-12-2022
Saudi U-17 Premier League

AL-AHLI
15:45
AlShabab
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
Roshn Saudi League

AlShabab
20:00
ittihad
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 16-12-2022
Saudi U-13 Premier League

AL-AHLI
15:45
AlShabab
Reserve of Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 17-12-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:10
arar
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlFaisaly
15:15
AlShabab
AlFaisaly Club Stadium (Harmah)
 
Tuesday 20-12-2022
Saudi U-17 Premier League

ALFATEH
15:00
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 23-12-2022
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:15
ALQADISIYAH
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 24-12-2022
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:15
albatin
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:15
ALQADISIYAH
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League

alraed
15:20
AlShabab
ALRAED Club Stadium (Buraidah)
 
Sunday 25-12-2022
Roshn Saudi League

ALFATEH
20:00
AlShabab
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Monday 26-12-2022
Saudi Reserve League

ALFATEH
20:00
AlShabab
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium (Al-Ahsa)
 
Friday 30-12-2022
Saudi U-17 Premier League

alfayha
15:20
AlShabab
ALFAYHA Club Stadium (Al-Mjmaah)
Roshn Saudi League

AlShabab
20:00
Ettifaq
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 31-12-2022
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:20
JEDDAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

alwehda
15:50
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
Saudi Reserve League

AlShabab
20:00
Ettifaq
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 05-01-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:20
Alwatan
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Roshn Saudi League

alwehda
20:00
AlShabab
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Friday 06-01-2023
Saudi U-13 Premier League

OHOD
15:50
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
Saudi Reserve League

alwehda
20:00
AlShabab
King Abdul Aziz Sport City Stadium (Makkah)
 
Saturday 07-01-2023
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:20
Ettifaq
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League

Altaawoun
15:30
AlShabab
Taawoun Club Stadium (Buraidah)
 
Tuesday 10-01-2023
Saudi U-17 Premier League

alwehda
15:55
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
 
Thursday 12-01-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:25
ALQADISIYAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Roshn Saudi League

AlShabab
20:00
AlNassr
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 13-01-2023
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:25
alkawkab
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 14-01-2023
Saudi U-17 Premier League

alnajmah
15:35
AlShabab
Al Najmah Club Stadium (Unayzah)
Saudi U-15 Premier League

Alwatan
15:55
AlShabab
Reserve Stadium in King Faisal Sport City (Jazan)
 
Tuesday 17-01-2023
Saudi U-19 Premier League

ittihad
16:05
AlShabab
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Thursday 19-01-2023
Roshn Saudi League

Altaawoun
20:00
AlShabab
King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah)
 
Friday 20-01-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:30
AlFaisaly
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:30
aladalah
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 21-01-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:30
OHOD
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:30
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 27-01-2023
Saudi U-17 Premier League

Ettifaq
15:20
AlShabab
Prince Naif Bin Abdul Aziz Sport City Stadium (Al Qatif)
Saudi U-13 Premier League

ittihad
16:10
AlShabab
Reserve of Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 28-01-2023
Saudi U-15 Premier League

ALFATEH
15:25
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:35
Hajer
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 02-02-2023
Saudi U-19 Premier League

AL-AHLI
16:10
AlShabab
Al-Ahli Club Stadium (Jeddah)
Roshn Saudi League

AlShabab
20:00
DAMAC
Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 03-02-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:40
Alhilal
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:40
Alhilal
Irqah Stadium (Riyadh)
ACL 2022

AlShabab
20:00
FC NASAF - Uzbekistan
 
 
Saturday 04-02-2023
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:40
albatin
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 07-02-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:40
AlFaisaly
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Thursday 09-02-2023
Saudi U-17 Premier League

OHOD
16:10
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 10-02-2023
Saudi U-13 Premier League

ALFATEH
15:30
AlShabab
Reserve of Alfateh Club Stadium (Al-Ahsa)
 
Saturday 11-02-2023
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:45
Alhilal
Irqah Stadium (Riyadh)
Saudi U-19 Premier League

alwehda
20:15
AlShabab
Al-Wehda Club Stadium (Makkah)
 
Monday 13-02-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:45
ALOROBAH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 17-02-2023
Saudi U-17 Premier League

AlNassr
15:45
AlShabab
Al-Nassr Club Stadium (Riyadh)
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:45
AlNassr
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Saturday 18-02-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:45
ALFATEH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

OHOD
16:15
AlShabab
Ohood Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 03-03-2023
Saudi U-17 Premier League

ittihad
16:20
AlShabab
Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Saturday 04-03-2023
Saudi U-15 Premier League

ALOROBAH
16:15
AlShabab
Al-Orobah Club Stadium (Al Jouf)
 
Thursday 09-03-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:50
Altaawoun
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:50
Khaleej
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Friday 10-03-2023
Saudi U-13 Premier League

AlShabab
15:50
AL-AHLI
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Monday 13-03-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
15:50
aljeel
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 14-03-2023
Saudi U-15 Premier League

ittihad
16:20
AlShabab
Reserve of Al-Ittihad Club Stadium (Jeddah)
 
Friday 17-03-2023
Saudi U-13 Premier League

ALQADISIYAH
16:15
AlShabab
Artificial Turf Reserve of Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
 
Saturday 18-03-2023
Saudi U-17 Premier League

ALQADISIYAH
15:35
AlShabab
Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
15:50
AL-AHLI
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 21-03-2023
Saudi U-19 Premier League

Alansar
16:20
AlShabab
Al-Ansar Club Stadium (Al-Madinah)
 
Friday 24-03-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
21:30
AL-AHLI
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 25-03-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
21:30
AlNassr
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
Saudi U-15 Premier League

Albadaya
21:30
AlShabab
Al Badayea Club Stadium (Al Badayea)
 
Thursday 30-03-2023
Saudi U-19 Premier League

Ettifaq
21:30
AlShabab
Al-Nahda Club Stadium (Dammam)
 
Friday 31-03-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
21:30
ALFATEH
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 01-04-2023
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
21:30
AlFaisaly
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Tuesday 04-04-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
21:30
Khaleej
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Wednesday 05-04-2023
Saudi U-17 Premier League

albatin
21:30
AlShabab
Al Batin Club Academy Stadium (Hafar Al Batin)
 
Saturday 08-04-2023
Saudi U-15 Premier League

ALQADISIYAH
21:30
AlShabab
Reserve of Al-Qadisiyah Club Stadium (Al-Khobar)
 
Sunday 09-04-2023
Saudi U-19 Premier League

Alhilal
21:30
AlShabab
Al-Hilal Club Stadium (Riyadh)
 
Monday 10-04-2023
Saudi U-17 Premier League

AlShabab
21:30
alfayha
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Friday 14-04-2023
Saudi U-15 Premier League

AlShabab
21:30
alwehda
Irqah Stadium (Riyadh)
 
Thursday 27-04-2023
Saudi U-19 Premier League

arar
16:15
AlShabab
Prince Abdullah Bin Masaad Sport City Stadium (Arar)
 
Tuesday 02-05-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
15:40
alraed
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)
 
Saturday 06-05-2023
Saudi U-19 Premier League

JEDDAH
16:05
AlShabab
Reserve Stadium (A) in King Abdullah Sports City (Jeddah)
 
Thursday 11-05-2023
Saudi U-19 Premier League

AlShabab
20:45
Altaawoun
Reserve of Prince Faisal bin Fahad Stadium (Riyadh)


SAFF holds its regular general assembly on October 19

On Wednesday, October 19, the Saudi Arabian Football Federation will h...

Read More

The NT beach soccer participates in Dubai International Beach Soccer Championship

It has been officially decided that the national beach soccer team wil...

Read More

The NT U-17 concludes its preparations to face Maldives in the AFC Asian Cup qualifiers

The under-17 national team will play tomorrow, Wednesday, its second m...

Read More
Copyright © to Saudi Arabian Football Federation 2020